Historia

Na podstawie opowiadań śp. Mieczysława Glaca.

Ochotnicza Straż Pożarna w Olbrachcicach Wielkich powstała jesienią 1945 r.- zaraz po przyjeździe na Dolny Śląsk mieszkańców wsi Święty Józef. Założycielem i pierwszym komendantem był śp. Władysław Krzeszowiec (1909-1970 r.).

wykaz_osp_1945

Skan dokumentu z 1945 r. potwierdzający działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Olbrachciach Wielkich (nazwę Olbrachcice Wielkie ustanowiono w 1947 r., wcześniej Albertów, wcześniej Gross Olbersdorf)

Kadra Ochotniczej Straży Pożarnej w 1945 roku: Władysław Krzeszowiec- komendant, Jan Galiński- sekretarz, Mieczysław Głowacki- gospodarz, Jan Majka- skarbnik, Karol Ryzner, Franciszek Winiarski, Karol Gancarz, Józef Blicharz, Jan Bajor, Bronisław Wieczerzak, Stanisław Bury, Mieczysław Śnieżek, Józef Saczko, Józef Salwach, Mieczysław Krubnik, Jan Dziaduła, Stanisław Jabłoński, Karol Mazur.

 

albertow

Fot. rok 1946, Pierwsza Ochotnicza Straż Pożarna w Olbrachcicach Wielkich. Od lewej stoją: Piotr Cwanek (z rowerem), Franciszek Winiarski, Józef Blicharz, Mieczysław Krubnik, Józef Salwach, Jan Bajor, Karol Ryzner, ?, Jan Majka (ostatni z prawej)

Podczas Świąt Wielkanocnych w 1946 r. powstaje zwyczaj adoracji poprzez wartę przy grobie Pana Jezusa. Warta jest prowadzona podczas każdej uroczystości Świąt Wielkanocnych, nieprzerwanie do czasów obecnych.

Druhowie brali udział podczas wysiedlenia niemieckich mieszkańców.

W 1949 r. Mieczysław Glac wraca z wojska i wstępuje w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Olbrachcicach Wielkich. W 1950 r. zostaje komendantem. Urząd ten piastuje do 1988 roku.

albertow2

Fot. rok 1963, Ząbkowice Śl, Rynek (w tle „Pierzeja”). Od lewej stoją: Mieczysław Śnieżek, Jan Majka, Mieczysław Glac, Bronisław Jeł, Franciszek Winiarski, Karol Ryzner, Mieczysław Głowacki, Józef Blicharz, Józef Markowicz

W 1950 r. komendantem zostaje Mieczysław Glac i funkcję tę pełni do 1988 roku. Do straży wstępują m.in.: Bronisław Jeł, Stansław Ficek, Eugeniusz Ragan, Kazimierz Zawadzki, Mieczysław Głowacki, Andrzej Żołyniak, Edward Cisak, Czesław Olbrecht, Kazimierz Bystryk, Stanisław Pijak, Franciszek Śnieżek, Zdzisław Jeł, Marian Prokopczuk, Stanisław Śnieżek, Stanisław Gwozda, Józef Markowicz, Marian Pijak, Józef Bielawski, Jerzy Pijak, Zbigniew Głowacki, Stanisław Nieć, Andrzej Śnieżek, Eugeniusz Kowalczyk, Ryszard Gwozda, Marian Gwozda, Marek Ragan, Zenon Ryzner, Andrzej Cisak, Ryszard Pijak.

W 1952 trafia z Komendy Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich do OSP Olbrachcice Wielkie motopompa, która została poświęcona w kościele. Chrzestną została Mela Szlachta.

W połowie lat 80. XX w. we współpracy z Gminą została wybudowana w czynie społecznym przez mieszkańców wsi nowa remiza z dwoma miejscami na auto pożarnicze.

W związku z brakiem zaangażowania lokalnej społeczności jednostka w latach 1995-2010 miała przerwę w działalności. W tym czasie Urząd Gminy w Ząbkowicach Śląskich sprzedał remizę, a sprzęt strażacki został rozdysponowany między inne jednostki OSP.


Reaktywacja

W roku 2010 za sprawą Macieja Cisaka, Patryka Pijaka i Kamila Cisaka zebrała się grupa chętnych, którzy postanowili reaktywować OSP. Podczas rejestracji okazało się, że osoby, które były odpowiedzialne za likwidację w połowie lat 90 XX w. nie wyrejestrowały w sądzie stowarzyszenia. Dzięki temu obecnie działająca jednostka ma ciągłość mimo kilkunastoletniej przerwy w działalności. W skład zarządu weszli: Grzegorz Prokopczuk- prezes, Ryszard Pijak- naczelnik, Daniel Drozda- wiceprezes, Artur Prokopczuk – zastępca naczelnika, Mateusz Matyja- skarbnik, Paweł Bielak- sekretarz, Tadeusz Latała- kronikarz.
W porozumieniu z Burmistrzem Ząbkowic Śląskich na siedzibę obrano pomieszczenia na parterze świetlicy wiejskiej (po byłej rozlewni wód mineralnych). W 2013 r. OSP pozyskała średnie auto pożarnicze GBM 2,5/8 Star 200. W 2014 roku rozpoczął się pierwszy etap prac remontowych strażnicy. W tym samym roku olbrachcicka straż spełniła wszystkie wymagania i została włączona do podziału bojowego Powiatu Ząbkowickiego.